Emerich Roth

Emerich Roth föddes i en judisk familj i dåvarande Tjeckoslovakien 1924, där han växte upp med sina föräldrar och fyra yngre systrar. När nazisterna invaderade staden de bodde i fördes familjen först till ett provisoriskt ghetto och därefter till koncentrations- och förintelselägret Auschwitz-Birkenau. Emerich mamma och två av hans systrar dog direkt i gaskamrarna. Emerich själv, hans pappa och de två andra systrarna fördes till arbetslägret. Emerich kom att vara fånge i totalt fem olika koncentrationsläger. Bara han och en av systrarna överlevde Förintelsen. Efter kriget var han svårt medtagen och undernärd. 

1950 kom Emerich till Sverige där hans syster befann sig. Han utbildade sig till socionom och arbetade sedan i 30 år som terapeut, kurator och socialarbetare, och slutligen som chef för ett behandlingshem för ungdomar med missbruksproblem. Efter att han gått i pension började han att föreläsa om sina erfarenheter från Förintelsen på skolor runt om i landet. Syftet var att sprida kunskap om nazismens fasor under andra världskriget och på så sätt motverka våld och främlingsfientlighet i dagens samhälle. Sedan starten har Emerich träffat hundratusentals elever genom sina föreläsningar. 

1994 startade han Emerichfonden som bland annat har som ändamål att stödja insatser som ungdomar gör för att motverka våld, mobbning och främlingsfientlighet. Emerichfonden driver även projektet Vandra i Emerich Roths fotspår tillsammans med Fredens Hus. Projektet riktar sig till skolor som vill arbeta mer med toleransfrågor och normer, demokrati och kritiskt tänkande i undervisningen. I projektet ingår också en studieresa till ett förintelseläger. 

2019 startades projektet Emerichambassadörerna i syfte att fånga upp ungdomars initiativ och engagemang för rättvisefrågor. Emerichambassadörerna kommer dels från de skolor som deltagit i Vandra-projektet men även andra intresserade ungdomar är välkomna att engagera sig som ambassadörer.

I januari 2022 gick Emerich Roth bort, 97 år gammal. Nu när hans röst har tystnat blir det upp till oss att föra hans budskap vidare till kommande generationer.