Vad är en emerichambassadör?

En Emerichambassadör följer i Emerichs fotspår och verkar för en bättre värld utan intolerans och våld. På ditt eget sätt jobbar du för ett jämställt och inkluderande samhälle, allas lika värde, solidaritet, frihet, demokrati, rättvisa, mänskliga rättigheter, samma möjligheter för alla.

En Emerichambassadör...

Varför engagera sig?

Om inte jag - vem?

Klicka för argument
Hur vi vill att världen ska formas är upp till oss. Vi måste tillsammans verka för ett jämställt och inkluderande samhälle där allas lika värde, solidaritet, frihet, demokrati, rättvisa och mänskliga rättigheter respekteras.

Rasism börjar normaliseras

Klicka för argument
Rasistiska och nazistiska skämt blir allt vanligare. Stödet för antidemokratiska partier ökar. Okunskap riskerar att leda till fördomar och ignorans och en ökad spridning av rasism.

“History always matters”

Klicka för argument
Det är viktigt att vi inte bara lär oss om historien utan också av historien. Förintelsen får inte ske igen. Vi får inte glömma för att inte personer som Hitler ska kunna få makt.

Världen är inte rättvis

Klicka för argument
Vi påverkas alla av olika orättvisor: fördomar, segregation, korruption, rasism, främlingsfientlighet, konflikter, diskriminering, vi och dem-tänk, utanförskap.

Fler ska våga stå upp för det som är rätt

Klicka för argument
Genom att göra goda gärningar kan du vara en förebild och inspirera andra till att också göra gott.

Många befinner sig i filterbubblor

Klicka för argument
Vi har alla ett ansvar att ifrågasätta information som känns tvivelaktig för att undvika att falsk information får fäste och sprids i vårt samhälle.

Detta låter bra jag vill bli en Emerichambassadör!

Ja, jag vill blir en Emerichambassadör och verka för ett jämställt och inkluderande samhälle, allas lika värde, solidaritet, frihet, demokrati, rättvisa, mänskliga rättigheter, samma möjligheter för alla.